Пәннің сипаттамасы

«Көлік техникасының сенімділік негіздері және техникалық пайдалану» пәні бейіндік пәндер цикліне кіреді және осы мамандық студенттерін кәсіби даярлауда таңдау компоненті болып табылады.

Пәнді оқытудың мақсаты

«Көлік техникасының сенімділік негіздері және техникалық пайдалану» пәні студенттердің көлікті тиімді пайдалану бойынша білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Пәнннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай:

- көлік техникасының сенімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ету;

- көлік техникасының техникалық жағдайын жедел басқару және пайдалануда үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету;

- практикалық қызметте ғылыми-техникалық ақпаратты пайдалану;

- көлік-технологиялық техника мен кешендерді тиімді пайдалануды ұйымдастыру.

Курс дәріскері: Жаркенов Нурсултан Балгаевич
Курс ассистенті: Байгожина Перизат Увалиевна