«Құқық негіздері» пәнінің бағдарламасы білім алушыларда құқықтық сананы қалыптастыруға мүмкіндік береді; құқық туралы алғашқы білім алу, оған оң көзқарас қалыптастыру, құқықтық нормаларды сақтау қажеттілігін түсіну, жеке қасиеттерді қалыптастыру: адамгершілік, жалпы мәдени дағдылар, әлеуметтік бейімделу қабілеті, тұлғаның шығармашылық әлеуетін іске асыру, мақсаттылық, ұйымдастырушылық, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық ұстаным, коммуникативтілік және толеранттылықты жүзеге асырады.